Činnost společnosti

Společnost se od července 2015 zabývá zejména těmito činnostmi:

• SPRÁVA HŘBITOVA
• NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
• ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
• ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ
• ÚDRŽBA ZÁMECKÉHO PARKU
• ÚDRŽBA LÁZEŇSKÉHO PARKU (od 1.1.2019)
• ÚDRŽBA ZELENĚ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VERNE
• ÚDRŽBA A KONTROLA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ A SKATEPARKU
• ÚDRŽBA MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE A KAŠEN

Občanovi nabízíme,
• zapůjčení užitkových vozů Ford Transit s řidičem, dále samostatný kontejner, a to ve všední dny, (o víkendu dle dohody) pro odvoz, dovoz, menšího množství různého nábytku či odvoz nepotřebného materiálu do sběrného dvora, po městě či blízkém okolí. Nezaměňovat se stěhováním.
• možnost posekání trávy, úpravu tújí, či jiných pěstovaných dřevin, odvoz ze zahrádky nepotřebného materiálu, vysátí spadaného listí apod. 
• možnost vypůjčení malé mechanizace s obsluhou jako jsou: malý pásový nákladní dempr, stroj na vybroušení pařezů, elektrocentrála, sekačka do vrchu i s dálkovým ovládáním, vibrační deska, řezačka asfaltu a betonu, příkopová sekačka, mulčovačka, štěpkovač a další
• možnost vyčištění hrobu, odstranění mechu, biologických nečistot z hrobu pomocí vysokotlakového čističe „wapky“ (čištění se týká pouze samotného hrobu).
• Ceny za výše uvedené služby se bude odvíjet od počtu ujetých kilometrů, použitého auta, náročnosti prací, množství apod. Je možná dohoda na základě specifických požadavků a potřeb zákazníka.