Cíl společnosti

Malé technické služby byly zřízeny zejména z důvodu dlouhodobých negativních ohlasů z řad občanů týkajících se nedostatečné kvality služeb zaměřených na technický provoz města. Cílem společnosti není generování zisku, jak by se u obchodní společnosti mohlo zdát, ale přispět ke spokojenosti obyvatel města Klášterce nad Ohří zlepšením kvality prováděných služeb a rychlostí prováděných služeb. Společnost bude přímo reagovat na podněty dané ze strany obyvatelů či vedení města ve snaze co nejefektivněji a nejrychleji případné nedostatky odstranit a to pod přímým dohledem a řízením Města.

Dalším, neméně významným, cílem společnosti je zřízení tzv. „sociálního podniku“, pro pomoc sociálně znevýhodněným občanům. Tento cíl bude naplněn za předpokladu přijetí legislativních změn plánovaných v této oblasti.